Verbetering van bestaande vaste netwerken

Soms is het mogelijk de internetsnelheid in buitengebieden te verbeteren door bestaande netwerken uit te breiden, of te voorzien van modernere technieken en apparatuur (opwaardering). Er zijn verschillende varianten denkbaar. 

Er komt vaak veel kijken bij uitbreiding bestaand netwerk

Uiteraard moet een bestaand netwerk in de buurt aanwezig zijn. Vervolgens is medewerking nodig van de eigenaar van het netwerk (de marktpartij). De bereidheid hangt meestal af van de vraag of uitbreiding of opwaardering economisch rendabel te maken is. Daarnaast hangt het af van de vraag of het technisch mogelijk is. Maar ook praktisch: marktpartijen hebben vaak een bepaald budget beschikbaar voor uitbreiding of opwaardering van bestaande netwerken waardoor zij een beperkt aantal nieuwe of opgewaardeerde aansluitingen per jaar wordt realiseren. De afwegingen zijn lastiger dan ze in eerste instantie lijken. In veel gevallen moet de marktpartij zijn netwerkarchitectuur aanpassen, graafwerkzaamheden doen, grond en apparatuur aankopen en nieuwe vergunningen aanvragen.

Uitbreiding van bestaande vaste netwerken met nieuwe trajecten

Soms kan een bestaand netwerk uitgebreid worden naar adressen die tot dan toe niet waren aangesloten. Dit betekent meestal meer dan alleen het aanleggen van kabels vanaf het ‘dichtstbijzijnde’ aangesloten adres.  Er zit namelijk een maximum aan de afstand tussen het dichtstbijzijnde distributiepunt (verdeelkast of nummercentrale) en het eindadres. In veel gevallen moet er worden gegraven vanaf een bestaand distributiepunt. Of er moet er een nieuwe distributiekast worden geplaatst op een strategisch gekozen punt ten opzichte van de nieuwe adressen.

Opwaarderen van bestaande netwerken en trajecten

Voor verbeterde apparatuur aan beide kanten van een koperlijn of (coax)kabel kan de hoeveelheid gegevens die over het netwerk vervoerd kan worden soms aanzienlijk vergroten. Voor koperlijnen gebeurt dit door opwaardering naar nieuwere VDSL-technologie, en nieuwe technieken zoals pair-bonding (het gebruiken van twee aansluitlijnen) en vectoring (een techniek om onderlinge storing tussen aansluitlijnen te verminderen). Bij coaxkabel gaat het om opwaardering naar nieuwe DOCSIS varianten. Voor verbeteringen in bestaande netwerken geldt dat ze met name worden bereikt op kortere afstanden. In het buitengebied zijn dergelijke verbeteringen vaak alleen te realiseren met de plaatsing van nieuwe distributiekasten, waarvoor in veel gevallen óók weer een aanvoerlijn van glasvezel en elektriciteitstoevoer moet worden aangelegd.