Over ons

Deze website is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De stichting ECP | Platform voor de InformatieSamenleving faciliteert het kennisplatform Samen Snel Internet en is verantwoordelijk voor het beheer van de website.

Snel internet is belangrijk voor veel maatschappelijke en economische activiteiten. Gelukkig hebben de meeste Nederlandse huishoudens en bedrijven een goede internetaansluiting. Dit komt door de concurrentie tussen aanbieders van telecomnetwerken. Die concurrentie zorgt dat telecomaanbieders investeren in steeds snellere netwerken.

Ongeveer 330.000 huishoudens en bedrijven in dunner bevolkte gebieden (buitengebieden) hebben nog geen snel internet. In die buitengebieden moet een modern vast netwerk of speciale draadloze oplossing aangelegd worden. De technische mogelijkheden, aanlegkosten en de wensen van bewoners en bedrijven verschillen per gebied. Daarom vraagt het realiseren van snel internet om regionaal maatwerk. Er zijn veel lokale en regionale initiatieven die snel internet in buitengebieden willen realiseren. Dat is een goede zaak.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt deze initiatieven. Dit doet het ministerie door het beschikbaar stellen van frequentieruimte voor draadloze netwerken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt ook Nederlands projecten die geld van de Europese Investeringsbank willen. Ook neemt het ministerie belemmerende regels voor de aanleg van telecomnetwerken weg. Met deze website helpt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat lokale en regionale initiatieven verder en biedt praktische hulp. De website wordt regelmatig aangevuld met kennis en ervaringen van lokale initiatieven en praktische instrumenten.  Meer informatie over het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het breedbandbeleid vindt u op www.rijksoverheid.nl.