Handreiking breedband buitengebied

In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen is een handreiking opgesteld die gemeenten assisteert bij de totstandkoming van snel internet. 

De handreiking is hier te downloaden.

De handreiking is per onderwerp ook opgenomen in de kennisbank voor gemeenten. Op de website van de Rijksoverheid is een speciale sectie volledig gewijd aan de richtlijnen voor Telecommunicatie.