Pilots rondom connectiviteit

In Nederland zijn er een aantal pilots rondom connectiviteit. Deze pilots geven een goed beeld van de toepassingen die mogelijk zijn voor bedrijven. Bovendien is het in sommige pilots ook mogelijk voor bedrijven om aan de pilots deel te nemen.

5G en antennes

Vanaf 2020 wordt de vijfde generatie mobiele communicatie verwacht. Op dit moment wordt 5G getest op verschillende plekken in Nederland. 5G gaat gebruik maken van nieuwe en bestaande zendmasten. Naar verwachting komen er ook kleine antennes bij.

Lees meer

5Groningen

5Groningen maakt van Noord-Groningen dé proeftuin voor de nieuwste generatie mobiel internet. Ondernemers en non-profitorganisaties werken samen met experts om toepassingen van 5G te testen. Deze proeftuin noemen ze het 5G Fieldlab.

Ze testen toepassingen op het gebied van zorg, energie, verkeer & logistiek, landbouw en leefomgeving. Bijvoorbeeld ziekten meten in gewassen op het land. Sensoren meten daarbij de gegevens en dankzij het snelle 5G kunnen deze, meestal grote hoeveelheid, data snel doorgestuurd worden voor een analyse. Of een diagnoses op afstand stellen, doordat de arts in het ziekenhuis dankzij de snelle verbinding live mee kan kijken in de ambulance.

Kijk voor meer informatie over de pilot op de website van 5Groningen.


5G-field labs (Amsterdam, Drenthe, Rotterdam, Helmond)

Samen met klanten en technologie-partners heeft telecom en ICT-dienstverlener KPN in 2018 vier verschillende (pré) 5G-field labs geopend, om daarmee de waarde van 5G toepassingen te ontdekken. Van het testen van slimme antennes in stedelijk gebied tot het onderzoeken van de verbinding van drones voor precisielandbouw, virtual reality in de industrie en zelfrijdende voertuigen. Mede dankzij 5G technologie zullen dit soort toepassingen werkelijkheid worden in Amsterdam Zuidoost, op een boerderij in Drenthe, in de Rotterdamse Haven en op snelwegen nabij Helmond.

Bezoek voor meer informatie de website van KPN


Pilot Johan Cruijff Arena (Amsterdam)

Het is de bedoeling om tijdens het EK voetbal 2020 een pilot te draaien om de toepassingen op het gebied van openbare orde en veiligheid, slimme mobiliteit, virtual en augmented reality en 5G in het stadion.

Zie voor meer informatie de website van de Johan Cruijff Arena.


Living Lab Scheveningen

Scheveningen heeft een proeftuin voor slimme lantaarnpalen, ook wel ‘Smart City Hubs’. Dit zijn lantaarnpalen die meer kunnen dan alleen maar licht geven. Ze kunnen onder andere worden gebruikt voor het meten van luchtkwaliteit, geluidsoverlast en verkeersdrukte. Daarnaast bieden deze slimme lantaarnpalen de mogelijkheid voor het signaleren van vrije parkeerplaatsen.

We noemen dit een Living Lab omdat het gaat om een project waarbij de openbare ruimte (de straat) het testgebied is. Er is natuur, drukte, grote verschillen in weer en industrie en visserij. Dit maakt het mogelijk om op een relatief klein oppervlak verschillende facetten te testen die bijdragen aan een verbetering van leven, wonen, recreëren en werken. De aankomende jaren zullen er 500 tot 800 Smart City Hubs verschijnen. Daar waar vervanging nodig is, zoals op de boulevard, wordt dit meteen meegenomen. In de zomer van 2018 komen er lantaarnpalen waar je ook meteen je elektrische auto kunt opladen.

Kijk voor meer informatie op de website van Living Lab Scheveningen


Automotive campus Helmond

De Automotive Campus in Helmond, gelegen in de Brainport Regio, is een ontmoetingsplek en vestigingslocatie op het gebied van automotive en slimme mobiliteit. De Automotive Campus biedt een leer- en werkomgeving, (test)faciliteiten en flexibele huisvestingsconcepten. De Campus is een one-stop-shop als het gaat om automotive technologie en mobiliteitsconcepten. De deur staat open voor engineers, toeleveranciers, onderzoekers, testers en assembleerders. Voor een 'pitstop', co-creatie of als nieuwe thuisbasis voor innovatie en productontwikkeling. De Campus is een ontmoetingsplek waar kennis en bedrijven samen komen met als doel het bevorderen van cross-sectorale samenwerking, kennisdeling en open innovatie. Slimme, veilige en duurzame mobiliteitsoplossingen voor mensen, wegen en voertuigen van vandaag en morgen worden gerealiseerd op de Automotive Campus.

Kijk voor meer informatie op de website van Automotive campus


Brainport Smart District

De ambitie van Brainport Smart District is een proeftuin voor de maatschappij van morgen. Een wijk die smart, beter, mooier, veiliger en duurzamer is en die meer sociale samenhang heeft. Hoe ziet zo'n wijk eruit? Wie wonen daar? Wat voor soort huizen gaan worden er gebouwd, hoe ziet het vervoer eruit en hoe leven we samen. In Brainport Smart District werken wordt dit uitgewerkt en gebouwd. Met slimme mobiliteit wordt gefocust op een goede bereikbaarheid.

Kijk voor meer informatie over Brainport Smart District op de website.


5G Mobiliteit Helmond

In Helmond worden op dit moment twee pilots opgestart rondom zelfrijdende voertuigen. De eerste is op de snelweg tussen Eindhoven en Helmond en verwacht van start gegaan in januari 2019. De tweede pilot is van Concorda in samenwerking met de gemeente Helmond en deze gaat november 2018 van start. Gekeken wordt naar valletparking, connectiviteit tussen de auto's en verkeerslichten en platooning. Bij de pilot zal gebruik worden gemaakt van testauto's met zelfrijdende modus en vrachtwagens.

Zodra er interessante informatie uit de pilots komt wordt deze ook gedeeld op de website van SamenSnelInternet.