Toezicht

Tijdens de aanleg van een ondergronds netwerk in gemeentegrond zal door alle betrokkenen de noodzaak gevoeld worden om toezicht te houden. Het is kostbaar om de verschillende partijen afzonderlijk hun eigen toezicht te houden. Voor alle betrokkenen is het zinvol om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Normaliter vindt toezicht tijdens de aanleg plaats vanuit meerdere belanghebbenden: gemeente, initiatiefnemer en aannemer. Dit betekent extra kosten voor toezicht. Dit kan efficiënter worden ingericht wanneer ook de belangen meer parallel lopen. De contractvorm tussen initiatiefnemer en aannemer is hierbij van belang.

Idealiter is sprake van een geïntegreerd contract (bijvoorbeeld design, build en maintain), waarbij de aannemer een langere periode na aanleg verantwoordelijk is voor de kwaliteit en werking van het aangelegde netwerk. Alle partijen hebben dan het belang dat het netwerk op een kwalitatief hoogwaardige wijze wordt aangelegd.

Als de belangen parallel lopen kan ook het toezicht gezamenlijk worden georganiseerd vanuit een onafhankelijk toezichthouder, die alle belanghebbenden vertegenwoordigd.


Best practice toezicht

- Streef als initiatiefnemer naar geïntegreerde contracten met de aannemer met afspraken over een langere beheerperiode

- Maak als gemeente afspraken met de initiatiefnemer (en eventueel aannemer) over gezamenlijk voeren en bekostigen van toezicht op de uitvoering gebaseerd op de afspraken in het instemmingsbesluit

- Creëer openheid in systemen en rapportages

- Organiseer regelmatige afstemming tussen alle partijen

- Spreek een proefperiode af met een evaluatiemoment