Wat kan ik doen?

Als u verstoken bent van snel internet wilt u zo snel mogelijk aan de slag om (snelle) toegang tot de digitale wereld te organiseren. Op deze pagina leest u wat u als particulier concreet kunt doen.

Meer weten over een specifiek onderwerp?

Wilt u een beroep doen op één van de leden van de expertpoule van Samen Snel Internet, of heeft u het antwoord op uw vraag op deze site niet gevonden? U kan zich richten tot de redactie van deze site. Wij zetten de vraag aan de deskundige door en zorgen voor de afhandeling.  

Stel uw vraag

1. Aansluiten bij een bestaand initiatief.

Als er een lokaal breedbandinitiatief bij u in de buurt is gestart kunt u zich hierbij aan te sluiten om de krachten te bundelen. Het voordeel hiervan is dat als er (vaak) meer organisatiekracht voor handen is er ook meer kennis, contacten en ervaring aanwezig is. Een groter aantal aansluitingen in een aaneengesloten gebied kan voordelen opleveren: er zijn vaak financieel en technisch aantrekkelijkere oplossingen mogelijk. Daarnaast is een deel van het (voor)werk al gedaan. Uiteraard kan het voorkomen dat de focus misschien afwijkt van uw gebied of wensen en zijn grotere initiatieven minder wendbaar dan een klein initiatief, maar zeker bij de realisatie van snel internet adviseren wij u de samenwerking op te zoeken. 

2. Navraag bij marktpartijen

U kunt contact opnemen met marktpartijen die actief zijn in uw omgeving en vragen of zij plannen hebben om snel internet mogelijk te maken bij u in de buurt. Als die plannen er zijn, kunt u misschien daarbij aansluiten. Of u kunt de plannen ondersteunen door te helpen bij het bundelen van de vraag in uw omgeving. Het voordeel hiervan is dat u gebruik kunt maken van de kennis en de kunde van een marktpartij en dat het aanbod en kwaliteit van een bestaande marktpartij op voorhand bekend is. Aansluiting bij een marktpartij brengt echter geen garantie met zich mee dat die partij ook daadwerkelijk geïnteresseerd is in de realisatie van snel internet bij u in de buurt. Mogelijk woont u in een voor een marktpartij onrendabel gebied. Daarnaast zijn er nauwelijks tot geen controlemogelijkheden op de voortgang van de werkzaamheden. 

3. Een eigen initiatief starten

Als u zelf in actie wilt komen om snel internet te realiseren, dan is het starten van een lokaal breedbandinitiatief een mogelijkheid. Met de resultaten uit de eerste snelle inventarisatie kunt u medestanders in uw buurt zoeken. Het voordeel van een eigen initiatief is dat u volledig de controle over het project heeft. U kunt er samen voor zorgen dat het probleem op de kaart komt en helpen de woon- en werkomgeving in uw regio te verbeteren. Echter zijn (grote) aansluitingsprojecten ingewikkeld van aard en vereist dit een grote inspanning van de initiatiefnemers. De organisatie en realisatie zal in het meest gunstige geval maanden kosten, maar doorgaans (meerdere) jaren. Daarnaast is de uitkomst onzeker.