Publieke glasvezelnetwerken in Nederland

In het Actieplan Digitale Connectiviteit heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) doelstellingen geformuleerd voor de digitalisering in Nederland en het ministerie stelt dat hiervoor een degelijke digitale infrastructuur van groot belang is.
29 april 2019

In Nederland zijn er verschillende glasvezelinfrastructuren die ten behoeve van (semi)publieke diensten zijn aangelegd. Deze verschillende netwerken worden door (semi)publieke organisaties gebruikt om diensten te vervullen waarbij netwerkcapaciteit benodigd is. Aangezien deze netwerken specifiek zijn aangelegd voor één enkele dienst of organisatie, is er in sommige gevallen sprake van overcapaciteit. In bepaalde situaties wordt deze overcapaciteit dan ook vermarkt. EZK heeft behoefte aan een duidelijk overzicht van de omvang, locatie en openbare bruikbaarheid van deze netwerken. In opdracht van EZK bracht Dialogic de omvang van publieke glasvezelnetten in Nederland in kaart.

Het volledige rapport is hier te downloaden