Rekenmodellen

Snel internet realiseren in het buitengebied gaat niet vanzelf. Er is kennis, tijd, veel doorzettingsvermogen én steun vanuit de gemeenschap nodig. Ieder iniatief is uniek en de uitwerking hangt af van diverse omstandigheden. De praktijk leert echter dat er ook algemeen geldende stappen te zetten zijn bij het realiseren van snel internet.

Vormgeven Businesscase Digitale Connectiviteit

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic Innovatie & Interactie onderliggend onderzoek naar het vormgeven van de business van Digitale Connectiviteit uitgevoerd. Dit onderzoek vloeit voort uit het Actieplan Digitale Connectiviteit. Eén van de acties uit dit plan omvat de ontwikkeling van een gereedschapskist breedband, met daarin onder andere een model businesscase voor de aanleg en exploitatie van kabel gebonden infrastructuur.

Bekijk het rapport
25 januari 2019

Rekenmodel Businesscase Digitale Connectiviteit

Hieronder vindt u de handleiding voor het rekenmodel en het rekenmodel zelf gemaakt door Dialogic. Beide ontwikkeld ten behoeve van de analyse van de businesscases van breedbandinitiatieven.

Rekenmodel
Handleiding


Rekentool Drenthe

Provincie Drenthe heeft een rekeninstrument laten ontwikkelen dat goed te gebruiken is bij businesscases voor breedband in de provincie Drenthe. Deze is hieronder te downloaden.

Rekenmodel Vormgeven Businesscase Digitale Connectiviteit