Uitrol

Het plaatsen van smallcells in de toekomst is een andere uitdaging dan het plaatsen van antennes in het heden.
14 september 2018

Huidige antennes kunnen boven op daken van hoge gebouwen staan buiten het zicht veld van de mensen op straat, bovendien zijn het er relatief weinig. Small cells voor de hoge delen van het frequentiespectrum zullen veel dichter bij de gebruiker geplaatst moeten worden. Mogelijk zelfs op straatniveau. Naar elke small cell zal een glasvezel en een stroomvoorziening moeten worden aangelegd. Logistiek is dit complex. De volgende reeks vragen zullen actueel worden:

- Waar laten we al deze extra antennes?

- Is er wel plek voor drie of vier mobiele netwerk operators (MNO) die allemaal afzonderlijk een dicht netwerk aanleggen?

- Indien lantarenpalen worden gebruikt voor de small cells, wie beheert deze? Soms is dat de gemeente maar soms ook een marktpartij, hoe moeten we hier mee omgaan?

- Mogen small cells ook aan de gevel hangen? Hoe moet dat met beschermde stadszichten?

- Gaan de MNOs zelf onderhandelen met alle verschillende partijen (eigenaren van huizen, lantarenpalen, andere objecten)?

- Naar elke small cell moet een glasvezel, dit zal gaan over land van gemeenten, provincies, waterschappen maar ook regelmatig over particulier land, hoe gaan we dit regelen?

- Bij geleidelijke uitrol zal in de loop van enkele jaren wellicht vaker de straat/grond open moeten, hoe voorkomen we hierbij overlast?

- De businesscase voor grote investeringen in de binnensteden zal wellicht gemakkelijker te maken zijn, hier ligt echter geen fijnmazig glasvezelnetwerk, hoe moet dit in andere gebieden?

- In buitengebieden wordt momenteel veel glasvezel naar consumenten aangelegd, maakt dat de uitrol van 5G in die gebieden makkelijker?