Uitrol

Voor de implementatie van 5G (op z’n vroegst in 2020) is er een verdichting van het netwerk nodig. Hiervoor moeten small cells worden geplaatst, maar ook is er meer glasvezel nodig.

Small cells

Small Cells zijn kleine zendmasten met een bereik van tien tot enkele honderden meters.

Meer informatie
14 september 2018

Glasvezel


Hoewel het bij 5G om een draadloos netwerk gaat, hebben de antennes die het signaal moeten gaan versturen wel allemaal een vaste glasvezel aansluiting nodig. Op dit moment gaat de aanleg van glasvezel in het buitengebied voorspoedig en is hier ook de ruimte voor. Om genoeg small cells te plaatsen om 5G te faciliteren is er echter ook een verdichting van het netwerk nodig in de steden. Naast de verbinding met glasvezel moet de small cell ook aangesloten worden op het stroomnetwerk.


Uitdagingen met small cells


Het plaatsen van de small cells in de toekomst is een andere uitdaging dan het plaatsen van de huidige antennes nu.

De huidige antennes kunnen boven op daken van hoge gebouwen staan buiten het zicht veld van de mensen op straat, bovendien zijn het er relatief weinig. Small cells voor de hoge delen van het frequentiespectrum zullen veel dichter bij de gebruiker geplaatst moeten worden. Mogelijk zelfs op straatniveau. Naar elke small cell zal een glasvezel en een stroomvoorziening moeten worden aangelegd. Logistiek is dit complex.

Onderstaand filmpje is een voorbeeld van het plaatsen van een small cell.


Vragen die op ons afkomen


  • Waar laten we deze extra antennes?
  • Is er wel plek voor drie of vier mobiele netwerk operators (MNO) die allemaal afzonderlijk een dicht netwerk aanleggen?
  • Indien lantarenpalen worden gebruikt voor de small cells, wie beheert deze? Soms is dat de gemeente, maar soms ook een marktpartij, hoe moeten we hier mee omgaan?
  • Mogen small cells ook aan de gevel hangen? Hoe moet dat met beschermde stadszichten?
  • Gaan de MNOs zelf onderhandelen met alle verschillende partijen (eigenaren van huizen, lantarenpalen, andere objecten)?
  • Naar elke small cell moet een glasvezel, dit zal gaan over land van gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook regelmatig over particulier land, hoe gaan we dit regelen?
  • Bij geleidelijke uitrol zal in de loop van enkele jaren wellicht vaker de straat/grond open moeten, hoe voorkomen we hierbij overlast?
  • De businesscase voor grote investeringen in de binnensteden zal wellicht gemakkelijker te maken zijn, hier ligt echter geen fijnmazig glasvezelnetwerk, hoe moet dit in andere gebieden?
  • In buitengebieden wordt momenteel veel glasvezel naar consumenten aangelegd, maakt dat de uitrol van 5G in die gebieden makkelijker?