Veilig graven

Veilig graven is de eerste prioriteit voor het team dat glasvezel aanlegt. De tweede prioriteit is schade voorkomen. Vooral schade aan andere kabels en leidingen die onder de grond liggen. Zo dragen we bij aan een ondernemend en duurzaam Nederland.

Meer weten over slim samenwerken en verantwoord graven?

Neem ook een kijkje op de website van het Kabel- en Leiding Overleg. Hierin werkt de hele graafketen samen.

Ga naar de website
05 augustus 2019

Als u betrokken bent bij het aanleggen van glasvezel dan bent u initiatiefnemer, opdrachtgever, netbeheerder of grondroerder. De rollen, taken en verantwoordelijkheden van diverse betrokkenen zijn vastgelegd in de CROW500. De afspraken die hierin staan, garanderen een veilig graafproces en helpen graafschades te voorkomen.


Handige tips


· Reserveer tijd en geld zodat u schade aan kabels en leidingen voorkomt

· Reserveer tijd en middelen om het graafteam zorgvuldig te laten werken

· Zorg altijd voor inzicht en overzicht van graafrisico’s en de daarbij horende maatregelen

· Doe altijd een graafmelding bij het Kadaster

· Geef altijd een werkinstructie aan het graafteam

Agentschap Telecom vertelt u wat u moet doen voordat u aan de slag gaat met de aanleg van glasvezel. Ook gebruikt het agentschap de CROW500 als uitgangspunt voor toezicht en handhaving.


Verantwoordelijkheid netbeheerder

Ligt het glasvezelnetwerk eenmaal in de grond dan is er nog de blijvende verantwoordelijkheid van de netbeheerder. De belangrijkste verplichtingen zijn:

- Deelnemen aan de informatie-uitwisseling ondergrondse netten (aanmelden kan bij het Kadaster, zowel rechtstreeks als via een ontzorger)
- Nauwkeurige registratie van de ligging van het glasvezelnet in de ondergrond en dat beschikbaar hebben in een actueel (GIS) bestand
- Onder beheerder wordt in de Wibon verstaan degene die als natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van een beroep of een bedrijf dan wel als rechtspersoon een net beheert

Het Kadaster verzorgt de informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en leidingen tussen netbeheerder en grondrondroerder. De beheerder van een glasvezelnetwerk moet ervoor zorgen dat hij is aangesloten op het systeem van het Kadaster. Daarvoor meldt u zich aan als netbeheerder op de zakelijke website van het Kadaster.